Konkurs skarbonka
O konkursie

Regulamin konkurs Skarbonka
Regulamin konkursu

O ExploraParku
O ExploraParku

Zarejestruj się
Zarejestruj się


REGULAMIN KONKURSU „SKARBONKA”

 1. Organizatorem konkursu "SKARBONKA" jest ExploraPark, Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Udział w konkursie może wziąć każdy zarejestrowany uczestnik platformy konkursowej ExploraParku.
 4. Rejestracja na platformie konkursowej jest bezpłatna.
 5. Proces rejestracji polega na podaniu przez uczestnika konkursu:
  - nazwy użytkownika – loginu,
  - hasła,
  - imienia i nazwiska,
  - adresu e-mail,
  - zaakceptowaniu regulaminu konkursu.
 6. Na platformie konkursowej umieszczona jest pula zadań do rozwiązania, dostępna po zarejestrowaniu się.
 7. Uczestnik konkursu wybiera z puli dowolne, wybrane przez siebie zadania do rozwiązania (należy przyjmować tylko rozwiązania w liczbach naturalnych).
 8. Uczestnik konkursu może rozwiązać dowolną liczbę zadań.
 9. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczestnik konkursu otrzymuje do swojej „SKARBONKI” 1 złoty.
 10. Uczestnik konkursu może w każdej chwili sprawdzić wysokość oszczędności w swojej „SKARBONCE”.
 11. Zgromadzone w „SKARBONCE” oszczędności pozwolą na zakup biletu wstępu do ExploraParku w rabatowej cenie.
 12. Liczba poprawnie rozwiązanych zadań konkursowych, to liczba złotówek zgromadzonych w „SKARBONCE”.
 13. Wysokość oszczędności w jednej „SKARBONCE” nie jest ograniczona.
 14. Maksymalny rabat dla jednej osoby wynosi 50 % ceny biletu wstępu do ExploraParku, czyli nie więcej niż 10 złotych.
 15. Oszczędności z jednej „SKARBONKI” mogą być wykorzystane na rabatowe bilety wstępu dla kilku osób – w zależności od uzbieranej kwoty.
 16. W czasie wizyty uczestnika konkursu „SKARBONKA” w ExploraParku zostanie dokonana jego weryfikacja – zostanie poproszony o wybrane informacje podane w procesie rejestracji (nazwa użytkownika i ewentualnie inne dane).  
 17. Uczestnik konkursu, wykorzystując możliwość zakupu biletu wstępu do ExploraParku z rabatem, „traci” ze swojej „SKARBONKI” wskazaną przez siebie kwotę oszczędności.
 18. Pracownik ExploraParku odpisuje wskazaną przez uczestnika kwotę z jego „SKARBONKI”.
 19. Cena biletu wstępu, od którego liczony jest rabat dla każdego zarejestrowanego uczestnika konkursu wynosi 20 złotych.
 20. Rabaty się nie sumują.
 21. Konkurs „SKARBONKA” trwa od 15. 06. 2020 r.
 22. Polityka przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu „Skarbonka”.
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest ExploraPark Park Nauki i Techniki przy Instytucie Badań Badań Kompetencji z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 66I, 58-300
  2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Skarbonka”. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  5. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
   • sprostowania danych,
   • ograniczenia przetwarzania danych,
   • wniesienia sprzeciwu,
   • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (opiekunów prawnych).
  8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  9. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail,
  10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.